...

Aku bukanlah malaikat yang turun ke dunia ini membawa warna-warna pelangi.
Aku ini manusia. Yang hanya ada warna hitam dan putih.
Aku memikul beban gembira
sambil mengheret sekarung hiba.

1 comment:

Pisey said...

Kenapa labelkan gembira selaku beban. Tak bolehkah kau sama tenggelam dalamnya?